Re: Er det på tide med en ekstern evaluering av Nasjonalbiblioteket

Torbjørn Navelsaker torbjorn.navelsaker at gmail.com
Tue Sep 22 09:33:55 CEST 2020


Jeg er i enig med deg i det du skriver og mener ditt avsluttende spørsmål er viktig. Jeg mener at spørsmålene som stilles bør kunne stilles, men at andre spørsmål kan være vel så viktige. Jeg mener samtidig at eventuelle eksperter som skal foreta en evaluering må kunne gjøre dette ut i fra sine forutsetninger og sine kunnskaper. 
Om dagens tradisjonelle organisering er tjenlig bør i alle fall belyses. Den er ikke i tråd med opprinnelige planer, men det er sannsynligvis fornuftig. 
Jeg tror dagens virkelighet med covid-19 pandemi, teknisk utvikling og internasjonal politisk spenning gjør det viktig å evaluere NB for å bidra til å sikre og styrke institusjonen slik at den fortsetter å være et sentralt kulturpolitisk virkemiddel.

Torbjørn Navelsaker


> 21. sep. 2020 kl. 16:41 skrev Unni Knutsen <unni.knutsen at ub.uio.no>:
> 
> Alle institusjoner bør fra tid til annet evalueres, enten det er "internrevisjon" eller en uavhengig, ekstern evaluering. 
> 
> Med tanke på alle de endringer som har funnet sted i det politiske landskapet, i nasjonal infrastruktur, i biblioteklandskapet og ikke minst i NBs portefølje og ansvarsområder de siste årene, ville det være betimelig, og også sterkt ønskelig, om det ble nedsatt en ekstern evalueringsgruppe med bredt sammensatt ekspertise.
> 
> Men hvorfor legger du opp til så sterke føringer på "mandatet"? Jeg leser dette som at du legger opp til at det eventuelt skal utredes om ikke Oslo-miljøet bør reduseres til en slags filial - uten toppledelse og uten samlinger. Er ikke organisering noe som bør komme i etterkant av analyser av formål, brukergrupper og tjenesteportefølje?
> 
> Vennlig hilsen
> 
> Unni Knutsen
> 
> __________________
> From: Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no> on behalf of Torbjørn Navelsaker <torbjorn.navelsaker at gmail.com>
> Sent: 21 September 2020 14:40
> To: biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
> Subject: Er det på tide med en ekstern evaluering av Nasjonalbiblioteket
> 
> Etter over 30 år med virksomhet etter opprettelsen av NBs avdeling i Mo i Rana og den etterfølgende opprettelse av NB Oslo bør hele NBs virksomhet evalueres. Det vil sannsynligvis være formålstjenlig at det opprettes en uavhengig evalueringsgruppe der det i tillegg til norsk ekspertise oppnevnes medlemmer knyttet til andre lands nasjonale tjenester. Det store spørsmålet er om dagens organisasjon kan oppfylle fremtidens krav til tjenester for innbyggere både i sentrale strøk og i distriktene samtidig som institusjonen skal levere en effektiv nasjonal bibliotektjeneste med best mulig driftsøkonomi.
> 
> Noen av de spørsmålene som bør kunne belyses er:
> Tilfredsstiller NBs virksomhet ønskede nasjonale brukerbehov?
> Bør NBs ledelse, administrasjon og bibliotekfaglige virksomhet flyttes til Mo iRana?
> Bør det være samlinger i Oslo?
> Bør NBs virksomhet og ressurser rettet mot folkebibliotekene flyttes til Fylkesbibliotekene?
> Er det formålstjenlig at NB forvalter Lov om folkebibliotek?
> Bør mye av NBs virksomhet i Oslo kunne overføres til andre kulturinstitusjoner?
> Bør NB Oslo sine publikumsrettede aktiviteter og forskningsaktiviteter overføres til    UiO, OsloMet, Deichmanske bibliotek, Litteraturhuset i Oslo og eller/andre    kulturinstitusjoner?
> Hvordan kan organisasjonens samhandling og kommunikasjon med norske    forsknings- og folkebibliotek og andre kulturinstitusjoner optimaliseres?
> Har og rekrutterer NB personale som kan møte framtidens krav?
> 
> Dette er noen av de spørsmålene jeg mener det kan være behov for at eksterne krefter belyser og som kanskje kan bidra til å gi mer effektive, mer økonomiske og mer framtidsrettede tjenester for landets befolkning.
> 
> Torbjørn Navelsaker
> 
> --
> Biblioteknorge mailing list
> biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
> http://mailman.kunnskapsallmenning.no/mailman/listinfo/biblioteknorge


More information about the Biblioteknorge mailing list