Re: Er det på tide med en ekstern evaluering av Nasjonalbiblioteket

Berit Skillingsaas Nygård berit-skillingsaas.nygard at trondheim.kommune.no
Mon Sep 21 19:27:37 CEST 2020


Hvem er Torbjørn Navelsaker?

man. 21. sep. 2020 kl. 17:44 skrev Unni Knutsen <unni.knutsen at ub.uio.no>:

> Alle institusjoner bør fra tid til annet evalueres, enten det er
> "internrevisjon" eller en uavhengig, ekstern evaluering.
>
>
>
> Med tanke på alle de endringer som har funnet sted i det politiske
> landskapet, i nasjonal infrastruktur, i biblioteklandskapet og ikke minst i
> NBs portefølje og ansvarsområder de siste årene, ville det være betimelig,
> og også sterkt ønskelig, om det ble nedsatt en ekstern evalueringsgruppe
> med bredt sammensatt ekspertise.
>
>
>
> Men hvorfor legger du opp til så sterke føringer på "mandatet"? Jeg leser
> dette som at du legger opp til at det eventuelt skal utredes om ikke
> Oslo-miljøet bør reduseres til en slags filial - uten toppledelse og uten
> samlinger. Er ikke organisering noe som bør komme i etterkant av analyser
> av formål, brukergrupper og tjenesteportefølje?
>
>
>
> Vennlig hilsen
>
>
>
> Unni Knutsen
>
>
>
> __________________
>
> From: Biblioteknorge <
> biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no> on behalf of
> Torbjørn Navelsaker <torbjorn.navelsaker at gmail.com>
>
> Sent: 21 September 2020 14:40
>
> To: biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
>
> Subject: Er det på tide med en ekstern evaluering av Nasjonalbiblioteket
>
>
>
> Etter over 30 år med virksomhet etter opprettelsen av NBs avdeling i Mo i
> Rana og den etterfølgende opprettelse av NB Oslo bør hele NBs virksomhet
> evalueres. Det vil sannsynligvis være formålstjenlig at det opprettes en
> uavhengig evalueringsgruppe der det i tillegg til norsk ekspertise
> oppnevnes medlemmer knyttet til andre lands nasjonale tjenester. Det store
> spørsmålet er om dagens organisasjon kan oppfylle fremtidens krav til
> tjenester for innbyggere både i sentrale strøk og i distriktene samtidig
> som institusjonen skal levere en effektiv nasjonal bibliotektjeneste med
> best mulig driftsøkonomi.
>
>
>
> Noen av de spørsmålene som bør kunne belyses er:
>
> Tilfredsstiller NBs virksomhet ønskede nasjonale brukerbehov?
>
> Bør NBs ledelse, administrasjon og bibliotekfaglige virksomhet flyttes til
> Mo iRana?
>
> Bør det være samlinger i Oslo?
>
> Bør NBs virksomhet og ressurser rettet mot folkebibliotekene flyttes til
> Fylkesbibliotekene?
>
> Er det formålstjenlig at NB forvalter Lov om folkebibliotek?
>
> Bør mye av NBs virksomhet i Oslo kunne overføres til andre
> kulturinstitusjoner?
>
> Bør NB Oslo sine publikumsrettede aktiviteter og forskningsaktiviteter
> overføres til    UiO, OsloMet, Deichmanske bibliotek, Litteraturhuset i
> Oslo og eller/andre    kulturinstitusjoner?
>
> Hvordan kan organisasjonens samhandling og kommunikasjon med norske
> forsknings- og folkebibliotek og andre kulturinstitusjoner optimaliseres?
>
> Har og rekrutterer NB personale som kan møte framtidens krav?
>
>
>
> Dette er noen av de spørsmålene jeg mener det kan være behov for at
> eksterne krefter belyser og som kanskje kan bidra til å gi mer effektive,
> mer økonomiske og mer framtidsrettede tjenester for landets befolkning.
>
>
>
> Torbjørn Navelsaker
>
>
>
> --
>
> Biblioteknorge mailing list
>
> biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
>
> http://mailman.kunnskapsallmenning.no/mailman/listinfo/biblioteknorge
>
> --
>
> Biblioteknorge mailing list
>
> biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
>
> http://mailman.kunnskapsallmenning.no/mailman/listinfo/biblioteknorge
>
> --
Berit Skillingsaas Nygård
Biblioteksjef
Tlf. 91760292
www.tfb.no
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20200921/ef775beb/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list