Re: Er det på tide med en ekstern evaluering av Nasjonalbiblioteket

Unni Knutsen unni.knutsen at ub.uio.no
Mon Sep 21 16:41:49 CEST 2020


Alle institusjoner bør fra tid til annet evalueres, enten det er "internrevisjon" eller en uavhengig, ekstern evaluering. 

Med tanke på alle de endringer som har funnet sted i det politiske landskapet, i nasjonal infrastruktur, i biblioteklandskapet og ikke minst i NBs portefølje og ansvarsområder de siste årene, ville det være betimelig, og også sterkt ønskelig, om det ble nedsatt en ekstern evalueringsgruppe med bredt sammensatt ekspertise.

Men hvorfor legger du opp til så sterke føringer på "mandatet"? Jeg leser dette som at du legger opp til at det eventuelt skal utredes om ikke Oslo-miljøet bør reduseres til en slags filial - uten toppledelse og uten samlinger. Er ikke organisering noe som bør komme i etterkant av analyser av formål, brukergrupper og tjenesteportefølje?

Vennlig hilsen

Unni Knutsen

__________________
From: Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no> on behalf of Torbjørn Navelsaker <torbjorn.navelsaker at gmail.com>
Sent: 21 September 2020 14:40
To: biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
Subject: Er det på tide med en ekstern evaluering av Nasjonalbiblioteket

Etter over 30 år med virksomhet etter opprettelsen av NBs avdeling i Mo i Rana og den etterfølgende opprettelse av NB Oslo bør hele NBs virksomhet evalueres. Det vil sannsynligvis være formålstjenlig at det opprettes en uavhengig evalueringsgruppe der det i tillegg til norsk ekspertise oppnevnes medlemmer knyttet til andre lands nasjonale tjenester. Det store spørsmålet er om dagens organisasjon kan oppfylle fremtidens krav til tjenester for innbyggere både i sentrale strøk og i distriktene samtidig som institusjonen skal levere en effektiv nasjonal bibliotektjeneste med best mulig driftsøkonomi.

Noen av de spørsmålene som bør kunne belyses er:
Tilfredsstiller NBs virksomhet ønskede nasjonale brukerbehov?
Bør NBs ledelse, administrasjon og bibliotekfaglige virksomhet flyttes til Mo iRana?
Bør det være samlinger i Oslo?
Bør NBs virksomhet og ressurser rettet mot folkebibliotekene flyttes til Fylkesbibliotekene?
Er det formålstjenlig at NB forvalter Lov om folkebibliotek?
Bør mye av NBs virksomhet i Oslo kunne overføres til andre kulturinstitusjoner?
Bør NB Oslo sine publikumsrettede aktiviteter og forskningsaktiviteter overføres til    UiO, OsloMet, Deichmanske bibliotek, Litteraturhuset i Oslo og eller/andre    kulturinstitusjoner?
Hvordan kan organisasjonens samhandling og kommunikasjon med norske    forsknings- og folkebibliotek og andre kulturinstitusjoner optimaliseres?
Har og rekrutterer NB personale som kan møte framtidens krav?

Dette er noen av de spørsmålene jeg mener det kan være behov for at eksterne krefter belyser og som kanskje kan bidra til å gi mer effektive, mer økonomiske og mer framtidsrettede tjenester for landets befolkning.

Torbjørn Navelsaker

--
Biblioteknorge mailing list
biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
http://mailman.kunnskapsallmenning.no/mailman/listinfo/biblioteknorge


More information about the Biblioteknorge mailing list