Er det på tide med en ekstern evaluering av Nasjonalbiblioteket

Torbjørn Navelsaker torbjorn.navelsaker at gmail.com
Mon Sep 21 14:40:26 CEST 2020


Etter over 30 år med virksomhet etter opprettelsen av NBs avdeling i Mo i Rana og den etterfølgende opprettelse av NB Oslo bør hele NBs virksomhet evalueres. Det vil sannsynligvis være formålstjenlig at det opprettes en uavhengig evalueringsgruppe der det i tillegg til norsk ekspertise oppnevnes medlemmer knyttet til andre lands nasjonale tjenester. Det store spørsmålet er om dagens organisasjon kan oppfylle fremtidens krav til tjenester for innbyggere både i sentrale strøk og i distriktene samtidig som institusjonen skal levere en effektiv nasjonal bibliotektjeneste med best mulig driftsøkonomi. 

Noen av de spørsmålene som bør kunne belyses er:
Tilfredsstiller NBs virksomhet ønskede nasjonale brukerbehov?
Bør NBs ledelse, administrasjon og bibliotekfaglige virksomhet flyttes til Mo iRana?
Bør det være samlinger i Oslo?
Bør NBs virksomhet og ressurser rettet mot folkebibliotekene flyttes til Fylkesbibliotekene?
Er det formålstjenlig at NB forvalter Lov om folkebibliotek?
Bør mye av NBs virksomhet i Oslo kunne overføres til andre kulturinstitusjoner?
Bør NB Oslo sine publikumsrettede aktiviteter og forskningsaktiviteter overføres til    UiO, OsloMet, Deichmanske bibliotek, Litteraturhuset i Oslo og eller/andre    kulturinstitusjoner?
Hvordan kan organisasjonens samhandling og kommunikasjon med norske    forsknings- og folkebibliotek og andre kulturinstitusjoner optimaliseres?
Har og rekrutterer NB personale som kan møte framtidens krav?

Dette er noen av de spørsmålene jeg mener det kan være behov for at eksterne krefter belyser og som kanskje kan bidra til å gi mer effektive, mer økonomiske og mer framtidsrettede tjenester for landets befolkning.

Torbjørn NavelsakerMore information about the Biblioteknorge mailing list