Bibliotekarene taper ytterligere terreng på Deichman

Erling Bergan erling.bergan at bibforb.no
Mon Sep 21 14:24:22 CEST 2020


Folkebibliotekstatistikken for 2019 ble offentliggjort torsdag i forrige uke. Den viser interessante trender i sammensetning av personalet. Vi har sett det i flere år, og vi ser mer av det nå: Personalet med annen høyere utdanning enn bibliotekarutdanning er på frammarsj. Og mest tydelig er dette i Oslo.

Statistikken viser at 53,0 % av alle årsverk i folkebibliotekene i 2019 ble utført av fagutdannede bibliotekarer, mens 25,0 % ble utført av personale med annen høyere utdanning. For bibliotekarårsverkene er dette 1,5 % lavere andel enn året før. Årsverkene for de med annen høyere utdanning utgjør 1,4 % høyere andel enn året før.

I Oslos folkebibliotek Deichman ble kun 35,0 % av årsverkene utført av fagutdannede bibliotekarer, mens hele 47,7 % av årsverkene ble utført av personale med annen høyere utdanning. For Oslo er dette hele 7,3 % lavere andel bibliotekarårsverk enn året før, og hele 6,6 % høyere andel årsverk for de med annen høyere utdanning. I Oslo har endringene vært dramatiske de siste fem årene. I 2014 utgjorde bibliotekarårsverkene 61,4 %, mens de nå altså er nede i 31,7 %. I 2014 utgjorde årsverkene for de med annen høyere utdanning 21,7 %, mens de nå altså er oppe i 47,7 %.

Den samlede personalmengden i folkebibliotekene i Norge har steget fra 2018 til 2019, både når man regner antall personer og antall årsverk. Dette gjelder også for Deichman.

I antall personer var det i fjor 40 færre bibliotekarer ansatt på Deichman enn det var i 2014. Til gjengjeld var det 71 flere personer ansatt med annen høyere utdanning i fjor enn fem år tidligere.

Hva gjør dette med bibliotekarers oppfatning av egen profesjon? Hvordan fordeles arbeidsoppgaver mellom kollegaer med ulik utdanning på bibliotekene, og hva gjør det med faglige samtaler på jobben? Har bibliotekdrift endret seg og personalsammensetninga kommet etter? Eller er det «omvendt», at bibliotekarbeid og bibliotekideen endrer seg av at personalet endrer seg?


Vennlig hilsen
Erling Bergan
____________________________________
Spesialrådgiver
Bibliotekarforbundet
Epost: erling.bergan at bibforb.no<mailto:erling.bergan at bibforb.no>
Mobil: 91 31 80 01
____________________________________

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20200921/41b975a7/attachment-0001.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list