Beklager innlemming uten samtykke

Thomas Gramstad thomas at kunnskapsallmenning.no
Fri Sep 18 16:35:44 CEST 2020


Mange ble overrasket og skuffet da Nasjonalbiblioteket i slutten 
av august la ned postlista Biblioteknorge på bare noen dagers 
varsel. Da vi tok initiativ til å gjenopprette lista, var det 
stor interesse for dette og mange ga uttrykk for at de ønsket at 
dette skulle skje så raskt som mulig. I iveren etter å imøtekomme 
dette, inkluderte vi deltakere som hadde vært aktive på postlista 
siste 5 år, uten å innhente samtykke. Selv om mange har satt pris 
på at de på en enkel måte har blitt inkludert i Nye 
Biblioteknorge, ble dette helt feil måte å gjøre det på. Vi 
beklager at vi gjorde dette, og vi skal heretter ikke inkludere 
noen i Nye Biblioteknorge som ikke selv har meldt seg på. De som 
nå vil avmelde seg, kan sende epost til undertegnede -- 
thomas at kunskapsallmenning.no -- om det, så skal det ordnes raskt.

Mvh,

Thomas Gramstad
thomas at kunnskapsallmenning.no


More information about the Biblioteknorge mailing list