Listens legitimitet, påmelding, avmelding

Thomas Gramstad thomas.gramstad at ub.uio.no
Fri Sep 18 03:42:08 CEST 2020


Hei,

Til info:

Lenkene til avmelding (og påmelding) fungerer, men systemet krever at man 
bekrefter valget.

Listeadmin hjelper til ved behov, vi kan kontaktes på 
biblioteknorge-owner at mailman.kunnskapsallmenning.no, alternativt bare svar på 
denne meldingen. Prøv helst å unngå å sende påmeldinger eller avmeldinger til 
alle på lista!

Når folk tar opp listeadministrasjon på lista vil listeadmin helst svare dem 
privat, slik at lista kan konsentrere seg om bibliotekspørsmål.

Men i meldingen nedenfor setter Anne Torill Stensberg spørsmålstegn ved denne 
listas legitimitet, og det ønsker jeg å besvare på lista.

Stensberg fremstiller det slik at dette er en annen liste enn Biblioteknorge. 
Er det en fortsettelse av listen (altså en ny liste) eller er det samme liste 
med en ny adresse? Jeg mener man kan argumentere for sistnevnte. En ødeleggelse 
for eksempel ved et disk crash fulgt av en rekonstruksjon av det tapte på en 
annen maskin med en annen adresse og noe variasjon i abonnentmassen pga disk 
crashet betyr ikke at rekonstruksjonen er en annen liste. Selv om disk crashet 
var "frivillig" fra forvalteren -- men det var jo ikke frivillig for 
abonnentene som ER lista og som hverken ble spurt eller informert direkte på 
forhånd.

Det er en underlig praksis å legge ned et fellesforum uten å spørre eller 
informere dem det gjelder, slik NB gjorde. Dette er et forsøk på å gjenopprette 
den skaden. Og lista har aldri vært NBs eiendom, men en felles ressurs som ble 
formulert og foreslått av andre, før den ble etablert, og forvaltet av NB.

Jeg ser at jo lenger man går tilbake i tid, jo større vil avviket bli fra det 
som var nå-situasjonen da lista uventet ble fjernet, mht antakelsen om at 
postere er listemedlemmer, derfor gikk jeg ikke veldig langt tilbake i tid. Men 
kanskje 5 år likevel var for mye, i forhold til at folk endrer interesser, 
jobb, livssituasjon eller adresse. Jeg håper at de få det gjelder kan nøye seg 
med å melde seg av, evt si fra/få hjelp med avmelding.

Mvh,

Thomas Gramstad


On Thu, 17 Sep 2020, Anne Torill Stensberg wrote:

>  Hei
>  Lenken for avmelding fungerer ikke særlig godt, i alle fall har ikke jeg
>  klart å melde meg av denne listen – som jeg i utgangspunktet ikke har bedt
>  om å bli medlem av.
>
>  Og jeg stusser litt over framgangsmåten her. At en nasjonal aktør som
>  Nasjonalbiblioteket forvalter en epost liste er en ting. Men at andre
>  private forvaltere uten videre kan overta mitt medlemskap slik det er gjort
>  her syns jeg er underlig. Er det lov?
>
>  Hilsen Anne Torill StensbergMore information about the Biblioteknorge mailing list