Skolebibliotek debatteres!

Heidi Kristin Olsen heidiko at oslomet.no
Mon Sep 14 18:04:33 CEST 2020


Hei,

Skolebibliotek debatteres i flere kanaler for tiden, særlig på bakgrunn av forslaget til ny opplæringslov – det man foreslår å erstatte begrepet skolebibliotek med bibliotek. Vi er mange som frykter følgene av det.

Vedlagt er en helt fersk artikkel fra nettavisen Vårt Oslo, den er egentlig bak betalingsmur, men jeg har fått tillatelse fra redaksjonen til å dele en pdf av den her. Se avisen på denne adressen: https://vartoslo.no/

Tidsskriftet Utdanningsnytt har også hatt flere artikler nylig, blant annet kan vi lese at professor Joron Pihl er svært bekymret for en mulig konsekvens av forslaget (https://www.utdanningsnytt.no/bibliotek-demokrati-dybdelaering/vil-ha-skjerpet-lovgivning-for-skolebibliotekene/254236). 7/9 hadde de en større artikkel med blant annet intervju med skolebibliotekforeningen, https://www.utdanningsnytt.no/bibliotek-skolebibliotek/frykter-at-skolebibliotek-forsvinner/253510. Bl.a. Aftenposten og Utdanningsnytt hadde skolebibliotek på agendaen i sommer.

Vi håper debatten og oppmerksomheten sprer seg videre!

Hilsen Heidi K.O.
***********
Heidi Kristin Olsen
Førstelektor
Institutt for arkiv, bibliotek og informasjonsfag
OsloMet – storbyuniversitetet


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20200914/8b36f74a/attachment.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: V?rt Oslo Regjeringsoppnevnt utvalg vil legge ned skolebibliotekene_ ? Ikke ta fra oss biblioteket, svarer elevene ved Sofienberg skole-komprimert.pdf
Type: application/pdf
Size: 5589713 bytes
Desc: V?rt Oslo Regjeringsoppnevnt utvalg vil legge ned skolebibliotekene_ ? Ikke ta fra oss biblioteket, svarer elevene ved Sofienberg skole-komprimert.pdf
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20200914/8b36f74a/attachment.pdf>


More information about the Biblioteknorge mailing list