Dag 1 -- Biblioteknorge (fwd)

Thomas Gramstad thomas.gramstad at ub.uio.no
Sun Sep 13 03:55:07 CEST 2020


Ser nå at jeg postet denne meldingen fra to dager siden til den 
gamle listeadressen, gamle vaner -- og epostadresser -- er vonde 
å vende...


---------- Forwarded message ----------
Date: Thu, 10 Sep 2020 18:56:12 +0200
From: Thomas Gramstad <thomas.gramstad at ub.uio.no>
To: biblioteknorge at nb.no
Subject: Dag 1 -- Biblioteknorge
Resent-From: <thomas.gramstad at ub.uio.no>

Hei alle,

Dag 1 av nye Biblioteknorge går mot slutten, og her kommer litt oppsummering og 
nyheter fra listeadministrator.

(Jeg har fått noen individuelle meldinger som jeg også skal svare på i 
personlig epost, men først denne fellesmailen til alle.)

Det fosser inn påmeldinger på lista, og det er flott. Jeg har ikke telt opp, 
men det er et par hundre allerede nå. Slik vil det nok fortsette de neste 1-2 
ukene før det begynner å flate ut.

Vi -- en uformell redaksjonsgruppe av folk som samlet oss da NB la ned 
Biblioteknorge, og som inkluderer bl a en del folk som har har vært med siden 
før Biblioteknorge ble startet og som var med på å starte det (ref omtale hos 
både Bok og bibliotek og Biblioteket tar saka) -- kommer etterhvert til å 
kontakte NB med noen spørsmål om bl a abonnentlister/kontakt med de gamle 
abonnentene, gjenoppretting av det gamle listearkivet for å avhjelpe mange døde 
lenker rundt omkring til gamle arkiv-innlegg osv. Først vil vi vise overfor NB 
at Biblioteknorge eksisterer uavhengig av NB og ikke er avhengig av NB.

Når det gjelder selve listeadministrasjonen er vi per idag 2 personer som 
håndterer dette.

Dere kan begynne å ta i bruk lista med en gang med postinger, eller dere kan 
vente noen dager til etter at flere rekker å melde seg på lista.

Her er noen tips om det å poste:

1. Alle epostadresser som er påmeldt lista kan poste direkte til
   lista (slik som før).

2. Alle postinger ligger åpent på nett for hele verden (slik som
   før).

3. Dersom du poster fra en annen epostadresse enn den du er
   påmeldt lista med -- altså en adresse som er ukjent for
   listetjeneren -- så vil meldingen din ikke gå rett igjennom
   til lista, men bli lagt i kø til listeadministrator for
   gjennomgang/godkjenning (sammen med spam etc.). Da vil
   meldingen bli godkjent og sluppet gjennom til lista når en
   listeadministrator har tid til å se på den.

4. Det er mulig å sette opp en epostadresse som ikke er abonnent
   på en egen liste over forhåndsgodkjente postere. Da kan den
   adressen poste direkte til lista uten å havne i spamkøen, selv
   om den ikke er abonnent. Send forepørsel om dette med den
   aktuelle adressen til listeadministrator.

Dette er vel det som er av nyheter og aktuelt så langt.

Hjelp gjerne til med å spre invitasjonen til lista til kolleger og venner, og i 
relevante grupper og kanaler.

Påmelding som dere vet skjer her:
https://mailman.kunnskapsallmenning.no/mailman/listinfo/biblioteknorge

Mvh for listeadministrasjonen,

Thomas Gramstad


More information about the Biblioteknorge mailing list