NOLUG møte om digital lesing

Petter Naess petter at gmail.com
Thu Sep 10 23:14:18 CEST 2020


Supert at denne lista har gjenoppstått, mange takk for det!
NOLUG planlegger et møte omkring temaet digital kontra analog lesing, og
ønsker innspill om aktuelle vinklinger og aktører. Vi tenker å be professor
Anne Mangen dele erfaringer fra den store e-read forskningsinitiativet (
https://lesesenteret.uis.no/om-lesesenteret/presseklipp/lesing-i-en-digital-tidsalder-article128586-12766.html)
men det kunne også være interessant å trekke in noen skole- og/eller
næringspolitiske betraktninger, som f.eks. Mimir Kristjansson, Gaute
Brochman og Bjørn Gabrielsen har gjort i avisinnlegg/bøker nylig.
Kunnskapsminister Guri Melby på sin side avblåser hele debatten som
utdatert: https://klassekampen.no/utgave/2020-08-10/kaller-debatten-utdatert:
– Debatten om hvor skadelig skjermbruken er, har hemmet skolen i mange år.
Om elevene skal bruke de digitale ressursene eller ikke, er derfor en
debatt vi egentlig er ferdig med.
Forslag om vinklinger, andre perspektiver, relevante personer, tas imot med
takk!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20200910/8d0449ac/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list