tregrening -- Sosial tregrening: frihet, likhet og brorskap

 

Om tregrening

Informasjon og diskusjon om sosial tregrening; formidling av relevante artikler, referanser, arrangementer osv.

Sosial tregrening er en tilnærming til å forstå samfunnet som bestående av tre ulike og likeverdige sfærer i en dynamisk balanse med hverandre. Å arbeide for sosial tregrening vil si å arbeide for å bevare eller styrke denne balansen og realisere idealene om frihet, likhet og brorskap:

Friheten som arbeidsbetingelse for kulturlivet eller åndslivet;
likheten som grunnlag for rettslivet;
og brorskap som praksis og fremtidsmål for det økonomiske liv, næringslivet.

Se også:
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_threefolding


På norsk finnes bøkene: "Mennesket, makten og markedet" av Peter Normann Waage (Pax 2002),
og "Tregrening: nyorganisering av samfunnet og oppgjør med gamle tankevaner" av Rudolf Steiner (Vidarforlaget 2008).

For å se arkivet over eposter sendt til denne listen, gå inn på tregrening Arkivet. (Arkivet er kun tilgjengelig for medlemmer av listen.)

Hvordan bruke epostlisten tregrening
For å sende en epost til alle på listen, send den til tregrening@mailman.kunnskapsallmenning.no.

Du kan melde deg på listen, eller endre innstillingene for ditt medlemsskap på listen nedenfor:

Melde deg på tregrening

Du kan melde deg på tregrening ved å fylle ut nødvendig informasjon nedenfor. Du vil motta en epost som ber deg bekrefte dette, slik at ikke andre skal kunne melde deg på listen mot din vilje. Dette er en skjult liste, som betyr at en liste over epostlistens medlemmer kun er tilgjengelig for listeadministratoren.

  Din epostadresse:  
  Navn (valgfritt):  
  Du kan skrive et passord i følgende felter. Dette gir en svak sikkerhet, men forhindrer at andre får tilgang til dine innstillinger. Ikke bruk et verdifullt passord, for passordet kan bli sendt til deg i klartekst via epost.

  Dersom du ikke skriver noe passord, vil du automatisk få tildelt et passord. Det vil bli sendt til deg så snart du har bekreftet din påmelding. Du kan senere be om å få passordet tilsendt, eller endre det.
  Ønsket passord:  
  Ønsket passord en gang til:  
  Velg språk for meldinger:  
Medlemmer av tregrening
(Listen over medlemmer er kun tilgjengelig for listens administrator.)

Skriv inn administratoradresse og passord for å se listen over medlemmer:

Administratoradresse: Passord:   

For å endre dine personlige innstillinger for listen (f.eks. leveringsmodus, få tilsendt/endre passord, eller melde deg ut av listen tregrening), skriv inn din epostadresse:

Dersom du lar feltet stå tomt, vil du bli spurt om epostadressen din


Epostlisten tregrening administreres av tregrening-owner at mailman.kunnskapsallmenning.no
Administrativ side for tregrening (krever innlogging)
Liste over alle epostlister på mailman.kunnskapsallmenning.no

Delivered by Mailman
version 2.1.29
Programmert i Python GNU's Not Unix Debian Powered