frikultur-events -- Fri kultur-events i Norge generelt og Oslo spesielt

 

Om frikultur-events

FriKulturEvents er en epostliste for å annonsere/informere om arrangementer som har noe å gjøre med fri kultur, i Norge generelt og Oslo-området spesielt. Åpen for alle interesserte.
Siden dette er en liste kun for annonseringer, og ikke for diskusjon, vil antallet postinger til listen være lavt (men forhåpentligvis noenlunde regelmessig).

This is a low volume announcement list for events related to
free culture, including related topics such as open innovation,
free/open source software, social entrepreneurship, access to
knowledge, new business and distribution models for digital
content and gift economies. Event invitations will be in
Norwegian or English (or both!). Events may be local events, or
big conferences in other parts of the world. Events are not
limited to the Creative Commons organization, only by topic (see
above), and (partly) by geography (smaller events should be
local). (This also means you can announce your event here,
when relevant!)

For å se arkivet over eposter sendt til denne listen, gå inn på frikultur-events Arkivet.

Hvordan bruke epostlisten frikultur-events
For å sende en epost til alle på listen, send den til frikultur-events@mailman.kunnskapsallmenning.no.

Du kan melde deg på listen, eller endre innstillingene for ditt medlemsskap på listen nedenfor:

Melde deg på frikultur-events

Du kan melde deg på frikultur-events ved å fylle ut nødvendig informasjon nedenfor. Du vil motta en epost som ber deg bekrefte dette, slik at ikke andre skal kunne melde deg på listen mot din vilje. Når du så har bekreftet dette, vil søknaden din sendes til listens moderator for godkjenning. Du vil deretter få moderatorens avgjørelse tilsendt i en epost. Dette er også en skjult liste, som betyr at en liste over epostlistens medlemmer kun er tilgjengelig for listeadministratoren.

  Din epostadresse:  
  Navn (valgfritt):  
  Du kan skrive et passord i følgende felter. Dette gir en svak sikkerhet, men forhindrer at andre får tilgang til dine innstillinger. Ikke bruk et verdifullt passord, for passordet kan bli sendt til deg i klartekst via epost.

  Dersom du ikke skriver noe passord, vil du automatisk få tildelt et passord. Det vil bli sendt til deg så snart du har bekreftet din påmelding. Du kan senere be om å få passordet tilsendt, eller endre det.
  Ønsket passord:  
  Ønsket passord en gang til:  
  Velg språk for meldinger:  
Medlemmer av frikultur-events
(Listen over medlemmer er kun tilgjengelig for listens administrator.)

Skriv inn administratoradresse og passord for å se listen over medlemmer:

Administratoradresse: Passord:   

For å endre dine personlige innstillinger for listen (f.eks. leveringsmodus, få tilsendt/endre passord, eller melde deg ut av listen frikultur-events), skriv inn din epostadresse:

Dersom du lar feltet stå tomt, vil du bli spurt om epostadressen din


Epostlisten frikultur-events administreres av frikultur-events-owner at mailman.kunnskapsallmenning.no
Administrativ side for frikultur-events (krever innlogging)
Liste over alle epostlister på mailman.kunnskapsallmenning.no

Delivered by Mailman
version 2.1.29
Programmert i Python GNU's Not Unix Debian Powered