cc-no-referansegruppe -- Denne epostlisten er i ferd med å bli faset ut.

 

About cc-no-referansegruppe

Vi har flyttet det meste av aktiviteten fra denne epostlisten til nettstedet for Creative Commons Norge. For å motta vårt nyhetsbrev eller delta i diskusjonene på nettstedet kan du registrere deg som bruker der.

For mer informasjon om Creative Commons Norge, se nettstedet www.creativecommons.no. For informasjon om Creative Commons internasjonalt, se: creativecommons.org.

To see the collection of prior postings to the list, visit the cc-no-referansegruppe Archives. (Arkivet er kun tilgjengelig for medlemmer av listen.)

Using cc-no-referansegruppe
To post a message to all the list members, send email to cc-no-referansegruppe@mailman.kunnskapsallmenning.no.

You can subscribe to the list, or change your existing subscription, in the sections below.

Subscribing to cc-no-referansegruppe

Subscribe to cc-no-referansegruppe by filling out the following form. Dette er en lukket liste, som betyr at din søknad om påmelding må godkjennes av listens administrator. Når søknaden din er behandlet, vil du få tilsendt listeadministratorens avgjørelse i en epost. Dette er også en skjult liste, som betyr at en liste over epostlistens medlemmer kun er tilgjengelig for listeadministratoren.

  Your email address:  
  Your name (optional):  
  You may enter a privacy password below. This provides only mild security, but should prevent others from messing with your subscription. Do not use a valuable password as it will occasionally be emailed back to you in cleartext.

  If you choose not to enter a password, one will be automatically generated for you, and it will be sent to you once you've confirmed your subscription. You can always request a mail-back of your password when you edit your personal options.
  Pick a password:  
  Reenter password to confirm:  
  Which language do you prefer to display your messages?  
cc-no-referansegruppe Subscribers
(Listen over medlemmer er kun tilgjengelig for listens administrator.)

Skriv inn administratoradresse og passord for å se listen over medlemmer:

Administratoradresse: Passord:   

For å endre dine personlige innstillinger for listen (f.eks. leveringsmodus, få tilsendt/endre passord, eller melde deg ut av listen cc-no-referansegruppe), skriv inn din epostadresse:

Dersom du lar feltet stå tomt, vil du bli spurt om epostadressen din


Epostlisten cc-no-referansegruppe administreres av gisle at ifi.uio.no
Administrativ side for cc-no-referansegruppe (krever innlogging)
Liste over alle epostlister på mailman.kunnskapsallmenning.no

Delivered by Mailman
version 2.1.14
Programmert i Python GNU's Not Unix Debian Powered